Καθαρισμός / Συντήρηση Καμινάδας Τζακιού

Καθαρισμός / Συντήρηση Καμινάδας Τζακιού

Η πολυετής εμπειρία της εταιρείας μας μας έχει διδάξει ότι για να λειτουργεί και να αποδίδει σωστά ένα τζάκι, απαιτείται τακτικός καθαρισμός της καμινάδας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Κατά την καύση των ξύλων, εκτός από θερμότητα, παράγονται και καυσαέρια που περιέχουν, μεταξύ άλλων, κρεόζοτο και πίσσα. Η κάπνα που επικάθεται στα τοιχώματα της καμινάδας εμποδίζει το σωστό ελκυσμό του καπνού, έχοντας ως αποτέλεσμα τη δυσάρεστη διάχυση του στο χώρο, αλλά και τις επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία σας. Μια μη καθαρή καμινάδα λειτουργεί σαν μια κακοσυντηρημένη συσκευή ατελούς καύσης, με αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση του περιβάλλοντος με CO2 και CO. Ο κυριότερος λόγος όμως για τον οποίο πρέπει να γίνεται τακτικός καθαρισμός της καμινάδας είναι ο κίνδυνος ανάφλεξης της, με απρόβλεπτες συνέπειες όπως η πυρκαγιά, μέχρι και η ολική καταστροφή της. Αυτό συμβαίνει διότι το κρεόζοτο που έχει συγκεντρωθεί μέσα στην καμινάδα είναι ένα εξαιρετικά εύφλεκτο υλικό. Η καύση του κρεόζοτου είναι βίαια και αναπτύσσει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με απόλυτη εγγύηση τον καθαρισμό καμινάδων τζακιών, έτσι ώστε να είστε ήσυχοι για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Αν η κατανάλωση ξύλων στο τζάκι σας είναι μεγαλύτερη από ένα τόνο (δύο κυβικά μέτρα ξύλα), είναι απαραίτητος ο ετήσιος καθαρισμός της καμινάδας. Οι παράγοντες που επιτυγχάνουν τη συγκέντρωση της κάπνας και επιβάλλουν τον κατά ελάχιστο ετήσιο καθαρισμό της καμινάδας, ακόμα και με μικρότερη κατανάλωση ξύλων από ένα τόνο, είναι:

Η καύση ακατάλληλων ξύλων (π.χ. υγρά, ξύλα με ρετσίνι, λεύκες κ.λπ.).

Η σιγανή και χαμηλή καύση του τζακιού (περισσότερη κάπνα, χαμηλότερη θερμοκρασία καυσαερίων, άρα και λιγότερος ελκυσμός).

Το συχνό ψήσιμο κρεάτων (το λίπος καίγεται και δημιουργεί επικαθήσεις μέσα στην καμινάδα).

Τα κατασκευαστικά λάθη.

Η καύση άλλων υλικών πέρα από ξύλα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΣΑΣ

Την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία του τζακιού σας

Την απίστευτη καθαριότητα του χώρου σας.

Την άμεση ανταπόκριση στην επικοινωνίας σας για κλείσιμο ραντεβού σας, προκειμένου να σας διευκολύνουμε χρονικά.

Την υπεύθυνη ενημέρωση σας για την κατάσταση του τζακιού σας.